Algemeen

Belangrijke informatie

Klachtenregelement

Bij ontevredenheid neem dan contact op, zodat we samen in gesprek kunnen en we luisteren naar je verhaal.

Indienen en behandelen van een klacht

Bij ontevredenheid neem dan contact op, zodat we samen in gesprek kunnen en we luisteren naar je verhaal.

Mocht dit niet naar wens verlopen, dan werkt het als volgt..

Praktijk

De klacht wordt ingediend bij de directie van Goudeerlijk (Christine Kuiper of Els van der Wel). Mondeling zoeken we naar een oplossing. Dat is altijd het uitgangspunt. Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen  van de klacht, neem contact op met de geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten. Dit betreft de SCAG rondom de begeleiding van Els, Nancy, Marion en Maaike en NIBIG rondom de begeleiding van Jorien. Het klachtenregelement is op de praktijk inzichtelijk. Vraag hiernaar als je dit wil.

Academie

  • De klacht wordt ingediend bij de trainers/directie van Goudeerlijk.
  • Mondeling zoeken we met elkaar naar een oplossing. Dat is altijd het uitgangspunt.
  • Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan deze schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14 dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard.
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met onderstaande vertrouwenspersoon. Die kan, als onafhankelijke derde, bindend uitspraak doen. Je kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Goudeerlijk: Ramona van Ispelen: 06-53868738

Vertrouwenspersoon

De klager kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Goudeerlijk:

Ramona van Ispelen   :         06-53868738